Producent maszyn pakujących. Maszyny do pakowania pelletu i ekogroszku

Firma BezMeż Sp. z o.o. z Warszawy jest oficjalnym dystrybutorem maszyn i sprzętu do pakowanie produktów. Zapewniamy gwarancję i serwis. Oferowany przez nas sprzęt jest certyfikowany na rynki Unii Europejskiej. Posiadamy doświadczony personel.

Produkcję urządzeń do pakowania rozpoczynaliśmy w 2001 roku w Kijowie (Ukraina). Przez ponad 15 lat staliśmy się liderami na Ukrainie i w krajach ościennych. Liczba personelu » Read more

Doradztwo z zakresu REACH, CLP i rejestracji kosmetyków

Wprowadzanie kosmetyków do obrotu na rynku Unii Europejskiej (w tym w Polsce) reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1223/2009/WE z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych obowiązujące od 11 lipca 2013 roku, które zastąpiło przepisy ustawy o kosmetykach (Dz.U.2001 nr 72 poz. 473 ze zm.) i dyrektywy Rady 76/768/EWG ze zm. Rozporządzenie zawiera wymagania prawne dotyczące produktów kosmetycznych, w szczególności dotyczące składu, oznakowania, wytwarzania, dokumentacji i bezpieczeństwa produktów kosmetycznych we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Produkt wytworzony w danym kraju UE może być wprowadzony do obrotu w każdym innym kraju UE, przy spełnieniu lokalnych wymagań językowych.

Produkt kosmetyczny

Rozporządzenie 1223/2009/WE dotyczy wyłącznie produktów kosmetycznych. Zgodnie z art. 2 „produkt kosmetyczny” oznacza każdą substancję lub mieszaninę przeznaczoną do kontaktu z zewnętrznymi częściami ciała ludzkiego (naskórkiem, owłosieniem, paznokciami, wargami oraz zewnętrznymi narządami płciowymi) lub z zębami oraz błonami śluzowymi jamy ustnej, którego wyłącznym lub głównym celem jest utrzymywanie ich w czystości, perfumowanie, zmiana ich wyglądu, ochrona, utrzymywanie w dobrej kondycji lub korygowanie zapachu ciała.
Substancja lub mieszanina przeznaczona do spożycia, wdychania, wstrzykiwania lub wszczepiania do ciała ludzkiego, a także przeznaczona do leczenia lub zapobiegania chorobom nie jest produktem kosmetycznym.

Doradztwo REACH

Osoba odpowiedzialna

Według art. 2 Rozporządzenia producentem jest „każda osoba fizyczna lub prawna, która wytwarza produkt kosmetyczny lub zleca zaprojektowanie lub wytworzenie produktu i wprowadza ten produkt do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym”. » Read more

Karty charakterystyki

(MSDS, ang. Material Safety Data Sheet – Karta Charakterystyki Substancji/Mieszaniny) – dokument zawierający opis zagrożeń, które może spowodować określona substancja lub mieszanina chemiczna, a także podstawowe dane fizyko-chemiczne na jej temat. Jej podstawowym celem jest informowanie o potencjalnych zagrożeniach związanych z daną substancją (mieszaniną), metodach ich zapobiegania i procedurach jakie należy wykonać w razie wystąpienia skażenia opisywaną substancją (mieszaniną) – źródło Wikipedia.

Karty charakterystyki

Dostawca substancji lub preparatu dostarcza odbiorcy substancji lub preparatu kartę charakterystyki: » Read more

Auto detailing Myszków, Zawiercie

Auto detailing Zawiercie, Myszków

Głównym zadaniem i celem procesu auto detailingu  jest pełne  przywrócenie powłoki lakierniczej do stanu idealnego poprzez wyeliminowanie lekkich zadrapań i zawirowań, które zostały uzyskane z upływem czasu i eksploatacji pojazdu.

Zanim to jednak nastąpi, zewnętrzna część karoserii  musi być dokładnie umyta i oczyszczona, aby usunąć jak najwięcej zanieczyszczeń. Podczas wstępnego mycia należy dotrzeć do każdego zakamarka oraz najmniejszej wnęki aby usunąć każde zanieczyszczenie karoserii. Po odpowiednim oczyszczeniu i przygotowaniu lakieru zostaje on wypolerowany. Podzieliliśmy naszą ofertę na kilka opcji w zależności o ilości usług dla Twojego samochodu…

Pranie tapicerki samochodowej Zawiercie

Oferta auto detailingu:

» Read more

Oklejanie samochodów Poznań

Reklama na samochodzie to ekonomiczny i trwały sposób na pokazanie swojej firmy klientom. Wykonujemy oklejanie samochodu reklamą (grafika, napisy, loga, szyby itd) lub zmiany koloru całego samochodu lub elementów np. dach, maska itp.

Reklama na pojeździe pracuje cały czas przez cały rok:
– dla zwiększenia ilości klientów dla twojego biznesu,
– większa zyski w firmie
– buduje zaufanie do twojego biznesu
– klienci widza cię wszędzie

Oklejamy samochody folią w Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Warszawie, Olsztynie. Agencja Reklamowa DEMO to fachowe doradztwo, odpowiedni dobór materiałów i techniki do klejonych powierzchni, własna drukarnia wielkoformatowa.

Oklejanie samochodów Poznań

Nasza firma zajmuje się profesjonalnym oklejaniem samochodów folią. Wykorzystujemy wyłącznie najwyższej jakości folie firm takich jak 3M, Oracal, Avery dzięki czemu nasze realizacje są estetyczne i trwałe. Nasi klienci mogą wybrać interesujący ich kolor, teksturę oraz typ folii spośród kilkuset rodzajów. Zastosowanie oklejenia pozwala nie tylko uniknąć znacznych kosztów związanych z lakierowaniem pojazdu, ale także umożliwia łatwy powrót do pierwotnego koloru i jego ochronę. Cały proces przebiega bez najmniejszej szkody dla oryginalnego lakieru, który po ewentualnym usunięciu folii pozostaje w idealnym stanie.

Oklejanie reklamowe samochodów, oznakowanie flot pojazdów osobowych jak i ciężarowych w barwy firmowe oraz graficzne. Twoje auto to darmowa mobilna reklama! » Read more

Oklejanie samochodów Katowice Warszawa Wrocław

Reklama na samochodzie to ekonomiczny, trwały i prestiżowy sposób na zaistnienie w świadomości Odbiorcy. Gdziekolwiek jest oklejony samochód, reklama pracuje dla Ciebie. Przyciąga uwagę Klienta na Twojej firmie. W ten sposób znacząco zwiększasz rozpoznawalność i zainteresowanie Twoją firmą lub produktem.

Profesjonalna reklama na samochodzie tworzy pozytywny wizerunek firmy. W produkcji stosujemy folie najwyższej jakości, zapewniające znakomite, nasycone kolory, doskonałe odwzorowanie szczegółów, a także wieloletnią trwałość. Reklama na samochodzie jest najbardziej uniwersalną i efektowną formą, bez żadnych ograniczeń dla wyobraźni. Nasza Agencja Reklamowa DEMO oferuje pełnokolorowe wydruki odporne na warunki atmosferyczne i w pełni bezpieczne dla pojazdu. Ponad 20 tys realizacji.

Oklejanie samochodów Katowice

Oklejanie samochodu pozwala uzyskać niepowtarzalny wygląd auta. Grafika reklamowa na pojazdach to reklama mobilna i ochrona lakieru na lata! Oklejamy samochody w katowicach, Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Olsztynie. Agencja Reklamowa DEMO to fachowe doradztwo, odpowiedni dobór materiałów i techniki do klejonych powierzchni, własna drukarnia wielkoformatowa. » Read more

System HACCP

Dokumentacja systemu HACCP jest to zbiór różnych dokumentów dotyczących: opracowania, wdrożenia i utrzymania systemu. Może się składać z następujących elementów:
• Księgi HACCP
• Planu HACCP
• Procedur / instrukcji
• Zapisów w formularzach operacyjnych

System HACCP

Dokumentowanie systemu HACCP

Wszystkie materiały dotyczące systemu i opisujące system nazywamy dokumentacją lub dokumentami systemu.
Dokumentowanie systemu HACCP dotyczy:
• ogólnych dokumentów systemowych (księga HACCP),
• dokumentów wykonawczych (procedur, instrukcji),
• a przede wszystkim zapisów z prowadzenia pomiarów, testów i innych działań realizowanych w krytycznych punktach procesów.

Zapisy prowadzone w ramach systemu dostarczają dowodów skuteczności jego działania.
Dokumentacja ogólna pozwala ocenić, czy system jest kompletny i prawidłowo zaprojektowany.

Pierwszą osobą, która powinna znać system HACCP w Twojej firmie, jesteś… Najbezpieczniej jednak przeszkolić z zakresu HACCP całą załogę

Księga HACCP

Księga HACCP jest ramowym dokumentem, w którym opisane są wszystkie założenia i zasady funkcjonowania systemu. Jest nadrzędnym dokumentem opisującym ogólne cele
i zakres stosowania systemu oraz obowiązki i kompetencje osób odpowiedzialnych za wdrożenie, nadzór i doskonalenie systemu.

Plan HACCP – dokument przygotowany zgodnie z zasadami HACCP w celu zapewnienia opanowania zagrożeń, które są istotne dla bezpieczeństwa żywności.

Plan HACCP wg. Codex Alimentarius zawiera takie elementy, jak:
• Opis produktu,
• Schemat blokowy procesu,
• Analizę zagrożeń,
• Wyznaczenie krytycznych punktów kontroli,
• Monitorowanie CCP i działania korygujące,
• Weryfikację systemu.

Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności powinna zawierać:
a) udokumentowane deklaracje polityki bezpieczeństwa żywności i związanych z nią celów,
b) udokumentowane procedury i zapisy, wymagane przez niniejszą normę międzynarodową,
c) dokumenty potrzebne organizacji do zapewnienia skutecznego rozwoju, wdrożenia i aktualizacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Tworzymy dla Państwa Systemy HACCP, dokumentacje, księgi HACCP.

Dlaczego my? Posiadamy certyfikat niezależnej międzynarodowej jednostki certyfikującej TUV NORD Poland, otrzymany po wielu godzinach wykładow i ćwiczeń z zakresu HACCP.

Chcesz zamówić dokumentację HACCP, szkolenie HACCP, doradztwo?
e-mail: biuro@gastroexpert.com.pl
tel: +48 663 072 715

Dokumentacja HACCP dla gastronomii

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych a także ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia, wszystkie przedsiębiorstwa sektora spożywczego, w tym także bary gastronomicznej szybkiej obsługi, muszą opracować, wykonywać i utrzymywać procedury zgodne z zasadami systemu HACCP, a także przechowywać i archiwizować dokumentację potwierdzającą wdrażanie systemu. » Read more

1 2 3 6