Poprawa i korekta pracy magisterskiej, licencjackiej

Oklejanie pojazdów Warszawa

Od 2001 roku projektujemy i realizujemy oklejanie samochodów i pojazdów floty na terenie całej Polski i UE. Oklejamy samochody w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Olsztynie i innych miastach, gdzie mamy swoje przedstawicielstwa. Ponad 20 000 oklejonych pojazdów. Realizujemy oklejanie flot samochodowych oraz pojedynczych pojazdów. Oklejamy samochody osobowe, busy, kontenery, cysterny, naczepy i inne pojazdy specjalistyczne.

Korekta prac. Jakie prace objęte są usługą korekcyjną

Poprawa i korekta językowa prac – jest to korekta prac, która sprowadza się do dokładnego sczytania, poprawy błędów językowych, czyli: korekta stylu, poprawa ortografii, interpunkcji, itp.

Korekta graficzna prac to korekta prac gdzie w głównej mierze poprawi się rysunki, wykresy, schematy w pracy, dokonuje się odpowiedniego ustawienia wszelkich graficznych elementów poprawianej pracy licencjackiej czy magisterskiej.

Techniczna korekta prac – najczęściej od strony technicznej poprawa prac sprowadza się do formatowania pracy, dostosowanie poprawianej pracy do wymogów uczelni, poprawa estetyczna pracy

Inne korekty w pracach – często korekta wymaga poprawy przypisów, uzupełnienia w całej pracy brakujących źródeł, sprawdzenie cytowanej literatury,  poprawa czy też wręcz od nowa napisanie wstępu, zakończenia, podsumowania, wniosków, przypisów itp.

Poprawa plagiatu

Poprawa plagiatu – w przypadki, gdy praca jest plagiatem wówczas wymaga to korekty całej pracy lub tych fragmentów, które są skopiowane z innych źródeł. W takiej sytuacji najczęściej podstawą korekty prac jest pełny raport z plagiatu.

Wykonuje poprawę i korektę prac dyplomowych, magisterskich i licencjackich od blisko 20 lat.

Korekta prac w przypadku wyceny poprawki są dokonywane do skutku, aż zostaną przyjęte, bez dodatkowych opłat.

Każda korekta pracy jest inna. W związku z tym w przypadku poprawy czy korekty pracy nie da się określić stałego cennika.

Proszę o kontakt: Dorota Wrona, tel. 696 077 619